Tarieven

Uurtarief
Wij werken in de eerste plaats op basis van een uurtarief. Daarbij wordt de rekening vastgesteld door het aantal uren dat in uw zaak is besteed te vermenigvuldigen met het uurtarief. Voor aanvang van de werkzaamheden maken wij met u duidelijke afspraken over het te hanteren uurtarief eventueel toegesneden op individuele omstandigheden, zodat de rekening niet als complete verrassing achteraf komt.

Toevoeging
Particulieren kunnen wij ook bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, vragen wij deze voor u aan. U bent bij honorering van uw aanvraag wel een eigen bijdrage verschuldigd, waarbij de hoogte afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Abonnement
Het is ook mogelijk om met ons kantoor een vast contract of een abonnement af te sluiten. In dat geval wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling van meerdere zaken of voor doorlopend advies. Een vaste prijsafspraak in onderling overleg is uiteraard bespreekbaar. Wij bespreken de verschillende mogelijkheden graag tijdens een vrijblijvend intakegesprek bij ons op kantoor of bij u in uw bedrijf.